1. Menu > Expenses / Purchase.

2. Klik New Expense.
3.  Masukkan maklumat yang diperlukan seperti :-
   > Tarikh 

   > Nama Pembayar (Tidak Wajib)
   > Butir-butir
   > Amaun
   > Rujukan (Tidak Wajib)
   > Select Sumber : Bank / Tunai
   > Select Lejar Expense.

4. Untuk semak transaksi tersebut, Menu > Account / Reports.
5. Klik Cash Book > Kredit (Money Out).


Terima kasih kerana menggunakan knowledge base kami. Jika anda ada cadangan untuk kami improve knowledge base kami boleh keutarakan di ticket ya. Harap info ini jelas dan membantu anda. Selamat gunakan Niagawan.