Bank/Tunai merupakan sumber yang berbeza , jadi perlu di asingkan sumber Bank dan juga Tunai ketika masukkan Opening Balance.

Untuk memasukkan Opening Balance Bank / Cash , boleh lihat langkah di bawah . 


1. Menu > Account Report.

2. Klik Cash Book.

3. Click icon + untuk tambah transaction.

4. Masuk kan tarikh mengikut statement bank , particular boleh listkan sebagai      Opening  Balance For Bank , jumlah  (pastikan sama seperti closing balance dalam bank) , transaction DEBIT.
5. Klik save.

6. Klik Ledger Book.

7. Masuk kan kepada ledger Owner Previous Balance.

P/S : Ulang step yang sama untuk Opening Balance For Tunai.