Asset adalah sesuatu harta bernlai yang dimiliki oleh syarikat seperti Bangunan , Tanah , Perabot , Kereta , Komputer dan sebagainya. Aset ini juga hendaklah digunakan dalam jangka masa yang panjang dan bukan untuk jualan semula.

Untuk memasukkan Opening Balance for Asset boleh lihat cara di bawah ya :


1.   Menu > Account Report.
2.   Klik Ledger Book.
3.   Klik icon
+ untuk tambah transaction baru.
4.   Masukkan tarikh , Particular seperti Opening for Bangunan berserta amount.
5.   Transaction DEBIT.
6.   Pilih ledger yang berkaitan seperti di Particular seperti Bangunan.
7.   Klik button save.

8.   Klik Ledger Book semula.
9.   Klik button
+ untuk tambah transaction baru.
10. Masukkan tarikh , Particular seperti Opening for Bangunan berserta amount sama seperti key          in Asset tadi.

11. Transaction CREDIT.
12. Pilih ledger Owner Previous Balance.
13. Klik save.


Nota : Setiap ledger hendak lah di buat double entry iaitu dua kali transaction seperti satu di bahagian DEBIT dan satu lagi di bahagian KREDIT.