Untuk memasukkan Opening Balance for Stock hendaklah mengambil kira nilai / amount sahaja. Cara untuk kita nak mengetahui berapa nilainya adalah seperti contoh :

"Dekat kedai kita ada sebanyak 50 kuantiti botol yang belum dijual. Harga botol tersebut   adalah RM 3.50 per unit. Nilai opening stock di sini adalah sebanyak RM 175.00 "

 
Langkah-langkah untuk nak masukkan Opening Balance for Stock adalah seperti berikut :

1.    Menu > Account Report.
2.    Klik Ledger Book.
3.    Klik button + untuk tambah transaction baru.
4.    Masukkan tarikh, particular seperti Opening Balance for Stock dan amount.
5.    Transaction DEBIT.
6.    Pilih ledger Stock Purchase/Inventory.
7.    Klik button save.
8.    Klik Ledger Book semula.

9.    Klik icon + untuk tambah transaction baru.
10.  Masukkan tarikh , particular dan amount sama seperti key in Opening Stock tadi.
11.  Transaction KREDIT.
12.  Pilih ledger Owner Previous Balance.
13.  Klik save.

Nota : Setiap transaction harus direkod secara double entry iaitu ada debit dan juga kredit.