Bank Charges merupakan caj tambahan yang dikenakan oleh bank jika kita menggunakan credit atau debit card , proses cheque , ATM card , caj yang dikenakan terhadap kemas kini account dan lain-lain lagi. Bank charges ini juga merupakan expenses kepada company.

Cara merekod bank charges adalah seperti berikut : 

1. Menu > Expenses / Purchase.

2. Klik New Expense.
3.  Masukkan maklumat yang diperlukan seperti :-
   > Tarikh 

   > Nama Pembayar (Tidak Wajib)
   > Butir-butir
   > Amaun
   > Rujukan (Tidak Wajib)
   > Select Sumber : Bank / Tunai
   > Select Lejar Bank Charge

4. Untuk semak transaksi tersebut, Menu > Account / Reports.
5. Klik Cash Book > Kredit (Money Out).

Terima kasih kerana menggunakan knowledge base kami. Jika anda ada cadangan untuk kami improve knowledge base kami boleh keutarakan di ticket ya. Harap info ini jelas dan membantu anda. Selamat gunakan Niagawan.