Untuk bagi yang memulakan Niagawan , Tuan / Puan boleh recordkan Opening Balance ke dalam Niagawan ini terlebih dahulu. Opening Balance terdiri 4 jenis kategori opening yang boleh di masukkan . Tuan / Puan boleh click link di bawah , untuk mengetahui cara-cara merekodkan opening.


Opening Balance For Bank/Tunai : https://niagawan.freshdesk.com/support/solutions/articles/47001148274-macam-mana-nak-masukkan-opening-balance-bank-cash


Opening Balance For Asset : https://niagawan.freshdesk.com/support/solutions/articles/47001148420-macam-mana-nak-masukkan-opening-balance-for-asset-


Opening Balance For Liability : https://niagawan.freshdesk.com/support/solutions/articles/47001148438-macam-mana-nak-masukkan-opening-for-liability-


Opening Balance For Stock : https://niagawan.freshdesk.com/support/solutions/articles/47001148471-macam-mana-nak-masukkan-opening-balance-for-stock


Tuan / Puan boleh mencuba step di atas untuk recordkan Opening Balance.